Xu Hướng 9/2023 # Tiếng Anh 8 Unit 11: Skills 2 Soạn Anh 8 Trang 55 – Tập 2 # Top 14 Xem Nhiều | Xqai.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Tiếng Anh 8 Unit 11: Skills 2 Soạn Anh 8 Trang 55 – Tập 2 # Top 14 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tiếng Anh 8 Unit 11: Skills 2 Soạn Anh 8 Trang 55 – Tập 2 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Xqai.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Listen to the conversation and choose the best summary.

(Nghe Câu đàm thoại và chọn ra tóm tắt hay nhất.)

Gợi ý đáp án

Chọn B

Audio script:

Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk science and technology?

Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future.

Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.

Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, and overcrowding won’t be a problem any more…

Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and the Internet.

Duong: And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.

Chau: That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

Duong: Like what?

Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution…

Nick: You’re right: so many new proplems…

2. Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear them.

(Nghe lần nữa Câu đàm thoại giữa Nick, Dương và Châu. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà em nghe được.)

1. problems

2. high yields

3. the moon

4. overcrowding

5. on television

6. bring unemployment

Gợi ý đáp án

1. problems (vấn đề)

2. high yields (năng suất cao)

4. overcrowding (quá đông đúc)

6. bring unemployment (đem lại thất nghiệp)

3. Listen again and answer the questions.

Tham Khảo Thêm:

 

Đánh Giá Trường THPT Châu Thành – Kiên Giang Có Tốt Không?

1. What will help feed the large population on Earth?

2. Where may we be able to live?

3. What does Nick say he likes?

4. Does Chau think science and technology may bring problems?

5. What does Nick think at the end of the conversation?

Gợi ý đáp án

1. High yields in farming will.

2. On other planets.

3. He says he likes the idea of having lessons at home with a robot, on the Internet.

Advertisement

4. Yes, she does.

5. He thinks there will be many new problems.

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below.

(Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn Câu bên dưới.)

I disagree with the idea that robots will only bring benefits to people in the future. Robots will also have some negative effects. Firstly, they will be very expensive and we will spend too much money buying and fixing them. Secondly, robots in factories will be able to do everything the workers do, so robots will make them jobless. Thirdly, robots in our homes will do all the housework for us, so we will become lazy and inactive. In short, robots will do many things for us, but they may not improve the quality of our lives.

Introduction: disagree

Idea 1:

Idea 2:

Idea 3:

Conclusion: not always good

Gợi ý đáp án

Introduction: disagree that robot will only bring benefits to people in the future.

Idea 1: expensive

Idea 2: make workers jobless

Tham Khảo Thêm:

 

Tập làm văn lớp 4: Kể về một chuyến du lịch đáng nhớ của em Dàn ý & 13 bài văn mẫu lớp 4 hay nhất

Idea 3: we become lazy and inactive

Conclusion: not always good for qualities of lives.

Tạm dịch:

Giới thiệu: Tôi không đồng ý với ý tưởng mà người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai.

Ý 1: đắt đỏ

Ý 2: làm cho công nhân thất nghiệp

Ý 3: Chúng ta trở nên lười biếng và thụ động

Kết luận: không phải lúc nào cũng tốt cho chất lượng cuộc sống.

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic.

Do you agree or disagree with the following idea?

With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home.

Gợi ý đáp án

I don’t agree. They still need teacher to explain the idea for them. Sometimes they understand wrong/incorrectly and teacher can help them to understand right/correctly.

Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1 Soạn Anh 8 Trang 12 – Tập 2

Câu 1

Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures.

(Làm theo cặp. Một trong các bạn nhìn vào hình A và bạn khác nhìn vào B trong trang 15. Hỏi mỗi câu hỏi để tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức hình.)

What do the pictures tell you?

(Những bức ảnh cho em biết điều gì?)

Gợi ý đáp án

Picture A

Picture B

– The ducks are white.

– The ducks are black.

– They’re going to the lake.

– They’re going from the lake.

– There aren’t any factories near the lake

– There are some factories near the lake

– The lake water is clean.

– The lake water is dirty.

Câu 2

Mi and Nick have decided to give a presentaion on water pollution to the class. Read what they have prepared and answer the questions.

Water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans, and groundwater (the water beneath the Earth’s surface). It is one of the most serious types of pollution.

Water pollution can have many different causes. Factories dump industrial waste into lakes and rivers. Sewage from households is another cause. Farms using pesticides to kill insects and herbicides to kill weeds can also lead to water pollution. These factors cause ‘point source’ pollution while pollutants from storm water and the atmosphere result in ‘non-point source’ pollution.

Khám Phá Thêm:

 

Hoá học 8 Bài 34: Luyện tập 6 Giải Hoá học lớp 8 trang 118, 119

1. What does the second paragraph tell you about?

2. What does the third paragraph tell you about?

3. What is groundwater?

4. What are point source pollutants?

5. What are non-point source pollutants?

6. Why do people use pesticides?

Dịch bài

Ô nhiễm nước là sự nhiễm độc của những cá thể nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm (nước bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm nước có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nhà máy thải chất thải công nghiệp vào hồ và sông. Chất thải rắn từ các hộ gia đình cũng là nguyên nhân khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu có thể dẫn đến ô nhiễm nước. Những nhân tố này gây nên “nguồn điểm” ô nhiễm khi những chất gây ô nhiễm từ nước lũ và không khí dẫn đến việc ô nhiễm không nguồn.

Ô nhiễm nước có thể có những ảnh hưởng rõ rệt. Ở nhiều quốc gia nghèo, có những sự bùng phát bệnh tả và những bệnh khác bởi vì người ta uống nước chưa qua xử lý. Con người thậm chí có thể chết nếu họ uống nước bị nhiễm độc. Nước ô nhiễm cũng gây nên cái chết của động vật dưới nước như cá, cua và chim. Những động vật khác ăn những động vật chết này và có thể cũng bị bệnh. Hơn nữa, thuốc trừ sâu trong nước có thể giết những cây dưới nước và gây hại đến môi trường.

Vì vậy chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?

Gợi ý đáp án

1. The second paragraph tells us about the causes of water pollution.

2. The third paragraph tells us about the effects of water pollution.

3. It’s the water beneath the Earth’s surface.

4. They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.

5. They are pollutants from storm water and the atmosphere.

6. They use herbicides to kill weeds.

Câu 3

Read the text again and complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words.

(Đọc đoạn văn lần nữa và hoàn thành ghi chú về những tác động của ô nhiễm nước. Điển vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ.)

1. If the drinking water is untreated, an outbreak of may happen.

Nếu nước uống không được xử lý, dịch bệnh có thể bùng phát.

2. People drinking contaminated water may.

Người uống nước bị ô nhiễm có thể .

3. Fish, crabs or birds, may also die because of.

Cá, cua hay chim cũng có thể chết vì .

4. Other animals may become ill if they eat the animals.

Các loài động vật khác có thể bị bệnh nếu chúng ăn thịt chúng.

5. Herbicides kill both weeds and.

Thuốc diệt cỏ diệt cả cỏ dại và .

Gợi ý đáp án

1. cholera

2. die

3. polluted water

4. dead

5. aquatic plants

1.cholera – bệnh tả

If the drinking water is untreated, an outbreak of cholera may happen.

(Nếu nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.)

2.die – chết

People drinking contaminated water may die.

(Người ta uống nước bị nhiễm độc có thê chết.)

3.polluted water – nước ô nhiễm

Advertisement

Fish, crabs or birds, may also die because of polluted water.

(Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết bởi vì nước ô nhiễm.)

4.dead – chết

Other animals may become ill if they eat the dead animals.

(Những động vật khác có thể trở thành bệnh nếu chúng ăn những động vật bị chết.)

5.aquatic plants – cây dưới nước

Herbicides kill both weed and aquatic plants.

(Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ dại và cây dưới nước.)

Câu 4

Work in groups and discuss the solutions to water pollution. Make notes of your answer.

Gợi ý đáp án

Solution 1: Give heavy fines to companies that are found doing this.

(Giải pháp 1: Phạt nặng những công ty bị phát hiện làm điều này.)

Solution 2: Educate companies about the environment.

(Giải pháp 2: Giáo dục các công ty về môi trường.)

Solution 3: Give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste.

(Giải pháp 3: Miễn thuế cho những công ty tìm ra cách xả thải sạch.)

Câu 5

Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes and effects and your group’s ideas for the solutions.

Khám Phá Thêm:

 

Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2023 – 2024 19 Đề thi thử tiếng Anh vào 10 (Có đáp án)

(Bây giờ hoàn thành biểu bảng về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài văn cho nguyên nhân và hậu quả và những nhóm của em)

Gợi ý đáp án

Water pollution

The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater.

Cause

– point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides

– non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere

Effect

Human: die if they drink contaminated water

– animals: die

– plants: killed

Sollution

Give heavy fines to companies that are found doing this.

Câu 6

Make a presentation about water pollution.

(Làm một bài thuyết trình về sự ô nhiễm nước dựa theo biểu đồ trên.)

Gợi ý đáp án

Gợi ý 1

Water pollution means one or more substances have built up in water to such an extent that they cause problems for animals or people. There are also two different ways in which pollution can occur. If pollution comes from a single location, such as industrial waste into lakes and rivers, sewage from households, pesticides and herbicides, it is known as point-source pollution. While pollutants from storm water and the atmosphere result in “non-point source” pollution. Water pollution can outbreak of cholera and other diseases, even die in human. It also causes the death of aquatic animals and plants and further damage to the environment. Dealing with water pollution is something that everyone needs to do. With the laws, governments have very strict laws that help minimize water pollution. Making people aware of the problem is the first step to solving it.

Gợi ý 2

Water pollution is one of the serious pollution. Water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and ground water. Water pollution is caused by industrial waste, sewage, pesticides, herbicides, pollutants from storm water and atmosphere. Water pollution causes the diseases even death of humans, it also causes the death of aquatic animals, it destroys living conditions of plants and damages natural environment. Nowadays, people are aware pf this problem and we are thinking of some ways to solve it such as: Giving heavy fines to companies that cause water pollution, educating people about the environment and reducing using pesticides and herbicides.

Tiếng Anh 8 Unit 2: Communication Soạn Anh 8 Trang 21

Read the posts on “Holidays in the Countryside”.

Đọc các bài đăng ở mục “Kì nghỉ ở miền quê”.

THE COUNTRYSIDE THROUGH VISISTORS’S EYES

There was so much space! We could run around the fields and shout out loud without disturbing anybody.

Dennis from London

Swimming in the river, picking blackberries, collecting honey from beehives… I have never had a more interesting vacation.

Julie from Paris

No running water. No electricity. And the only entertainment centre is miles away. Can’t stay here any longer!

Phirun from Phnom Penh

I love the vast open spaces, the fresh air and the feeling of freedom in the countryside. They are experiences I can never have in Seoul.

Yumi from Seoul

I don’t mind visiting those street markets where the locals sell their home-made products. However, city life is more exciting.

Emi from Tokyo

Last week I went on a trip to the countryside and had my first experience of farm work: digging holes, planting vegetables and collecting tomatoes. Unforgettable!

Lan from Ha Noi

Country life doesn’t excite me at all. So boring and inconvenient.

Bob from Hong Kong

Hướng dẫn dịch

Không gian ở đây rộng quá! Chúng tớ có thể chạy quanh các cánh đồng và hét thật lớn mà không làm phiền bất cứ ai.

Dennis đến từ Luân Đôn

Bơi ở sông, hái quả mâm xôi, thu hoạch mật ong từ các tổ ong… Tớ chưa bao giờ có một kì nghỉ thú vị hơn thế.

Julie đến từ Paris

Không có nước máy. Không có điện. Còn trung tâm giải trí duy nhất thì cách xa hàng dặm. Không thể ở đây thêm được nữa.

Phirun đến từ Phnom Penh

Tớ thích không gian rộng mở, không khí trong lành và cảm giác tự do ở vùng quê. Đó là những trải nghiệm mà tớ không bao giờ có ở Seoul.

Yuimi đến từ Seoul

Tớ không ngại việc đi chợ trời, nơi mà những người dân địa phương bán các sản phẩm họ tự làm. Tuy vậy, cuộc sống thành phố vẫn thú vị hơn.

Emi đến từ Tokyo

Tuần trước tớ đi có chuyến đi về quê và lần đầu có những trải nghiệm ở trang trại: đào hố, trồng cây và thu hoạch cà chua. Thật không thể quên được.

Lan đến từ Hà Nội

Cuộc sống vùng quê không khiến tớ hào hứng lắm. Thật là chán và bất tiện.

Bob đến từ Hong Kong

What are the attitudes of these people towards their experiences? Tick (✓) the appropriate box.

Thái độ của những người này đối với những trải nghiệm của họ là gì? Đánh dấu chọn (✓) vào khung thích hợp.

Positive Neutral Negative

Dennis from London

Julie from Paris

Phirun from Phnom Penh

Yumi from Seoul

Emi from Tokyo

Lan from Ha Noi

Bob from Hong Kông

Đáp án

Positive(Tích cực) Neutral(Trung tính) Negative(Tiêu cực)

Dennis from Luân Đôn ✓

Julie from Paris ✓

Phirun từ Phnom Penh ✓

Yumi from Seoul ✓

Emi from Tokyo ✓

Lan from Hà Nội ✓

Bob from Hồng Kông ✓

Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies. Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn.

Bob: In my opinion, the countryside has benefits that a boring person would never discover.

(Theo ý kiến tôi, miền quê có nhiều lợi ích mà một người nhàm chán không bao giờ khám phá được.)

Helen from Devonshire (Helen từ Devonshire)

Bob: I think this is one of the reasons for urbanization.

(Tôi nghĩ đây là một trong những lý do cho việc đô thị hóa.)

Vu from Da Nang ( Vũ từ Đà Nẵng)

Gợi ý đáp án 

1. Dennis: You must be living in the countryside. I wish we had more space in the city where I’m living.

Advertisement

( Dennis: Chắc bạn đang sống ở nông thôn. Tôi ước chúng tôi có nhiều không gian hơn trong thành phố nơi tôi đang sống.)

2. Julie: Great! Where are you living now? I wish I could go to your place one day to enjoy my summer vacation.

(Julie: Tuyệt vời! Bạn đang sống ở đâu? Tôi ước tôi có thể đến nơi của bạn một ngày nào đó để tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.)

3. Phirun : I think you should enjoy the simple lifestyle in the countryside instead of complaining. Hope it will be better for you.

(Phirun: Tôi nghĩ bạn nên tận hưởng lối sống đơn giản ở nông thôn thay vì phàn nàn. Hy vọng điều đó sẽ tốt hơn cho bạn.)

4. Yumi: I have the same idea as you! I really enjoy the peace and quietness in the countryside.

(Yumi: Tôi có cùng ý tưởng với bạn! Tôi thực sự thích sự yên bình và yên tĩnh ở vùng nông thôn.)

5. Emi: You’re right. As long as we feel comfortable, we can live anywhere.

(Emi: Bạn nói đúng. Miễn là chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta có thể sống ở bất kì đâu.)

6. Lan: Could you share me some tips on planting vegetables? I love cooking homegrown vegetables but I don’t know how to plant them.

(Lan: Bạn có thể chia sẻ cho tôi một số mẹo về trồng rau không? Tôi thích nấu các loại rau tự trồng nhưng tôi không biết cách trồng chúng.)

Tiếng Anh 8 Unit 5: Skills 1 Soạn Anh 8 Trang 54

1. What are the people doing in each picture? (Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?)

2. Who do people worship at the Hung King Temple Festival? (Mọi người thờ cúng ai ở Lễ hội đền Hùng?)

3. Who do people worship at the Huong Pagoda Festival? (Mọi người thờ cúng ai ở lễ hội chùa Hương?)

Now read the information about …(Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội này để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

A. The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. This festival is held to worship the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. The festival features a procession from the foot of the Nghia Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. Here, there is a ceremony of offering incense and specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays to the Kings. Moreover, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

B. This Buddhist Festival is held annually and lasts for three months from the first to the third lunar month. During the festival, visitors come from all over the country and from overseas to join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles to worship Buddha at the pagoda. In addition to the ceremonies, people enjoy activities at this festival such as hiking in the mountains, exploring caves and taking photos of the beautiful scenery.

Hướng dẫn dịch:

A Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng các vua Hùng là những người đã dụng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh đến Đến Thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ dâng hưong và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, và mâm ngũ quả cho các vua Hùng. Ngoài ra, cũng có nhiều hoạt động vui chơi như đánh đu trên những cái đu bằng tre, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan.

B Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng năm và kéo dài trong 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng Ba Âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài các nghi lễ, người ta còn tham gia những hoạt động như leo núi, khám phá hang động, chụp hình những cảnh đẹp.

Find words/ phrases in the …(Tìm những từ/cụm từ trong đoạn văn có ý nghĩa tương tự như những từ hoặc cụm từ này.)

1. kings

2. includes as an important part of something

3. interesting, full of fun

4. from abroad

5. going for a long walk

6. natural surroundings

Gợi ý:

1. kings = emperors: vua

2. includes as an important part of something = features: là nét đặc biệt của …

3. interesting, full of fun = joyful: thú vị

4. from abroad = from overseas: nước ngoài

5. going for a long walk = hiking: leo

6. natural surroundings = scenery: cảnh thiên nhiên

Read the information again …(Đọc thông tin lần nữa và trả lời câu hỏi sau.)

1. When does the Hung King Temple Festival take place? (Khi nào lễ hội đền Hùng diễn ra?)

2. What is included in the offerings to the Hung Kings? (Cái gì có trong lễ vật vua Hùng?)

3. Why is it joyful to go to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival? (Tại sao thật thú vị khi đến Lễ hội đền Hùng?)

4. What do people do to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival? (Người ta làm gì để thờ cúng Đức Phật ở lễ hội Chùa Hương?)

Advertisement

5. Which of the activities at the Huong Pagoda Festival do you like most? (Những hoạt động nào ở lễ hội Chùa Hương mà bạn thích nhất?)

Speaking

aWork in pairs. Your teacher is …(Thực hành theo cặp. Giáo viên của bạn đang tổ chức một chuyến đi. Bạn có 2 lựa chọn: đến Chùa Hương hoặc đến Đền Hùng. Bạn phải quyết định:)

1. Which place do you prefer to go to? Explain your choice.

(Nơi nào bạn thích đi hơn? Giải thích sự lựa chọn của bạn.)

Example: I prefer to go to Huong Pagoda because I really want to travel along Yen Stream by boat. How about you?

(Ví dụ: Tôi thích đi chùa Hương hơn bởi vì tôi thực sự muốn đi du lịch dọc suối Yến bàng thuyền. Còn bạn thì sao?)

2. What things should you take with you? Why?

(Bạn mang theo gì? Tại sao?)

Example: I think we should take a bottle of water because we’ll need it when we’re climbing the mountain.

(Ví dụ: Tôi nghĩ là chúng tôi nên mang theo một chai nước bởi vì chúng tôi sẽ cần nó khi chúng tôi leo núi.)

Gợi ý:

1. Which place do you prefer to go to? Explain your choice.

– I prefer to go to Huong Pagoda because I really want to travel along Yen Stream by boat. How about you?

– I prefer to go to Hung King Temple because it’s one of the most important festival of the country. Moreover, there are a lot of joyful activities there.

2. What things should you take with you? Why?

– I think we should take a bottle of water because we’ll because we’ll need it when we’re climning the mountain.

– In my opinion, we must bring fruits to offer Hung Kings.

– I think we should bring snacks because it’s very easy to serve.

– I think flowers are very necessary because we need to offer them to the Buddha.

– Incense is indispensable because we need it when we go to the pagoda.

– I’d like to take a camera with me because I want to take pictures of the beautiful scenery.

– We need to bring trainers because we will climb the mountain.

– I think we should also bring an umbrella in case of the rain.

Các bạn có thể dựa vào các ý trên để tạo thành đoạn hội thoại.

b.Now report your decisions to …(Bây giờ báo cáo lại quyết định của bạn trước lớp. Địa điểm nào nổi tiếng hơn và tại sao ?)

Tùy vào ý bạn lựa chọn ở phần a1 để báo cáo.

Tiếng Anh 8 Review 2: Language Soạn Anh 8 Trang 68 – Tập 1

aUnderline the words with /spr/ …(Gạch dưới những từ với /spr/ và khoanh tròn những từ với /str/.)

1. (strawberies) 2. spring 3. sprite 4. (instructor) 5. (street)

b.Practise saying the sentences …(Thực hành nói các câu, chú ý ngữ điệu.)

Circle the word with a …(Khoanh tròn từ có trọng âm khác các từ còn lại. Sau đó nghe, lặp lại và kiểm tra.)

1. A. bam’boo 2. B. ‘cultural 3. A. compe’tition

4. C. pre’sentation 5. D. ‘heritage

Vocabulary

Choose the best answer A, B, C or D …(Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

1. A. tradition

Có một truyền thống trong gia đình tôi mà chúng tôi có một bữa tiệc vào Giao thừa.

2. B. worshipped

Trong những giai đoạn sau, người ta thờ thần bằng đá, mà thường có màu đen và hình tròn.

3. C. broke

Họ phá vỡ truyền thông bằng việc kết hôn yên lặng.

4. D. procession

Họ đi bộ trong lễ rước đến thủ đô.

5. B. ritual

Lúc đầu lễ hội, họ trình diễn một nghi lễ dâng hương.

6. B. followed

Trong gia đình tôi tất cả truyền thống của tổ tiên được làm theo nghiêm túc.

Use the words in the box …(Sử dụng những từ trong khung để hoàn thành các câu.)

1. legend

Theo truyền thuyết, hồ được hình thành bằng nhừng giọt nước mắt của một vị thần.

2. cunning

Phù thủy rất gian xảo; cô ấy cuối cùng nghĨ về một trò đùa mà sẽ đem đến cho cô ấy điều cô ấy muốn.

3. ever

Cuối cùng, cô ấy đoàn viên với chồng, và họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

4. generous

Thật là một người đàn ông hào phóng! Anh ấy đã đề nghị trả tiền cho cả hai chúng tôi.

5. kind

Bạch Tuyết tốt bụng với mọi người và động vật.

Grammar

Read and match the notices …(Đọc và nối những ghi chú (A-E) đến các câu (1-5).)

1 – B: Bạn không được xả rác – Đảm bảo rằng những tòa nhà và mặt đất sạch sẽ.

2 – A: Bạn không phải mang theo một cái lều – Bạn có thể thuê lều.

3 – E: Bạn nên mang theo đèn pin với bạn – Thật thuận tiện để mang theo một đèn pin.

4 – D: Bạn phải mang giày ngoại trừ lúc tắm – Giày được mang mọi lúc ngoại trừ khi tắm.

5 – C: Bạn không nên có những thứ nguy hiểm bên cạnh – Dao bỏ túi, nến hoặc dây thừng có thể nguy hiểm.

Complete each sentence, using …(Hoàn thành mỗi câu, sử dụng although, while, however, moreover và otherwise.)

1. Although

Mặc dù mặt trời đang chiếu sáng, trời không ấm lắm.

Advertisement

2. otherwise

Cặp bò phải chạy theo đường thẳng, nếu không thì, chúng sẽ bị loại khỏi Lễ hội đua bò.

3. while

Trong khi tôi đang đợi ở trạm xe buýt, thì trời bắt đầu mưa nặng hạt.

4. Moreover

Vu Lan là một thời gian cho người ta thể hiện sự cảm kích và biết ơn đối với ba mẹ họ. Hơn nữa, đó là thời gian cho họ thờ cúng hồn ma và những linh hồn đói.

5. However

Anh ấy đang cảm thấy tệ; tuy nhiên, anh ấy đi làm và cố gắng tập trung.

Read the conversation and put …(Đọc bài hội thoại và đặt những động từ trong ngoặc đơn vào thì Quá khứ đơn hoặc thì Quá khứ tiếp diễn.)

1. were you doing 2. was watching 3. was telling

4. happened 5. were having 6. were setting off

Everyday English

Choose the most appropriate …(Chọn câu trả lời phù hợp nhất để hoàn thành bài hội thoại. Sau đó thực hành với bạn học.)

1. C 2. A 3. B 4. D 5. E

Tiếng Anh 8 Unit 5: A Closer Look 1 Soạn Anh 8 Trang 50

Match the words to their meanings.(Nối từ với ý nghĩa của chúng.)

(Nối những từ theo nghĩa của chúng.)

1. to preserve

a. a show

2. to worship

b. an act of special meaning that you do in the same way each time

3. a performance

c. to keep a tradition alive

4. a ritual

d. to remember and celebrate something or someone

5. to commemorate

e. to show respect and love for something or someone

Gợi ý đáp án

1 – c: giữ cho một truyền thống sống mãi

2 – e: thể hiện sự kính trọng và tình yêu cho điều gì hoặc ai đó

3 – a: một màn trình diễn

4 – b: một hành động có ý nghĩa đặc biệt mà bạn làm cùng một cách trong mỗi lúc

5 – d: nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó

Complete the sentences using …(Hoàn thành câu sử dụng các từ trong phần 1.)

1. The Giong Festival is held every year to Saint Giong, our traditional hero.

2. At Huong Pagoda, we offer Buddha a tray of fruit to him.

3. Thanks to technology, we can now our culture for future generations.

4. In most festivals in Viet Nam, the often begins with an offering of incense.

5. The Le Mat Snake is about the history of the village.

Gợi ý:

1. commemorate 2. worship 3. reserve

4. ritual 5. performance

Match the nouns with each …(Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với nhiều hơn một động từ.)

Gợi ý:

1. WATCH: a ceremony, a show, a ritual, an anniversary.

2. HAVE: + tất cả danh từ ở trên.

3. WORSHIP: a hero, a god.

4. PERFORM: aceremony, an anniversary, a ritual, a celebration.

aLook at the table below. What …(Nhìn vào bảng bên dưới. Bạn chú ý gì về những từ này?)

– They are all words with more than two syllables. (Tất cả là những từ hơn hai âm tiết)

– They end with the suffix -ion or -ian (Chúng kết thúc bằng hậu to -ion hoặc -ian)

b.Now listen and repeat …(Bây giờ nghe và lặp lại các từ.)

competition (cuộc thi)

Advertisement

commemoration (kỷ niệm, tưởng nhớ) procession (đám rước) preservation (sự bảo tồn) confusion (sự nhầm lẫn)

magician (ảo thuật gia) musician (nhạc sĩ) vegetarian (người ăn chay) companion (bạn đồng hành)

Listen and stress the …(Nghe và đặt trọng âm vào những từ bên dưới. Chú ý đến âm cuối.)

1. pro’cession 2. com’panion 3. pro’duction 4. compe’tition

5. poli’tician 6. mu’sician 7. his’torian 8. lib’rarian

Read the following sentences and …(Đọc những câu sau và đánh dấu vào trọng âm trong những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại.)

1. Elephants are good companions of the people in Don Village.

2. The elephant races need the participation of young riders.

3. The elephant races get the attention of the crowds.

4. Vietnamese historians know a lot about festivals in Viet Nam.

5. It’s a tradition for us to burn incense when we go to the pagoda.

1. com’panion 2. partici’pation 3. at’tention

4. his’torians 5. tra’dition

Hướng dẫn dịch:

1. Voi là bạn đồng hành tốt của người dân ở buôn Đôn.

2. Đua voi cần sự tham gia của người cưỡi giỏi.

3. Đua voi thu hút sự chú ý của đám đông.

4. Nhà sử học Việt Nam biết nhiều về những lễ hội ở Việt Nam.

5. Nó là một truyền thông khi chúng ta đốt nhàng khi đi chùa.

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiếng Anh 8 Unit 11: Skills 2 Soạn Anh 8 Trang 55 – Tập 2 trên website Xqai.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!